Aktuellt

aktuellt_top

Nya regelförslag för utdelning (3:12)

Regeringens utredning har föreslagit förändringar i utdelningsreglerna för fåmansföretagare som är betydligt sämre än de tidigare gällande reglerna.

 

Förslagen i korthet:

·        Ändringar föreslås träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2018 (dvs gällande löneunderlag för 2017, utdelningar 2018).

·        Skatten på utdelning inom gränsbeloppet höjs från 20% - 25%. Dvs även sparade gränsbelopp från tidigare drabbas av den högre skatten.

·        Schablonutdelningen (förenklingsregeln) sänks från 2,75 IBB till 1,75 IBB motsvarande en sänkning för utdelningar 2018 från 169 tkr till 107 tkr

·        Löneunderlagen begränsas med en trappa (se bifogad fil) på 10%, 25% och 50% samt att lönekraven höjs och tar hänsyn till ägarens ägarandel av bolaget, dvs lägre andel av bolaget ger lägre lönekrav. Ganska kraftig höjning av löneuttaget av ägaren krävs.

·        Om förenklingsregeln används i ett bolag får inte årets gränsbelopp beräknas i andra bolag. 

·        (4% regeln för ägande tas bort för löneunderlaget).

Aktuellt

2017-03-21
Ny adress: Portalgatan 2B 754 23  UPPSALA   Välkomna!
Läs mer...

2016-11-17
Regeringens utredning har föreslagit förändringar i utdelningsreglerna för fåmansföretagare som är betydligt sämre än de tidigare gällande...
Läs mer...

2016-10-03
Vi hälsar från och med idag Ulrika välkommen till Uppsalakontoret, ett välkommet tillskott!
Läs mer...

2016-04-19
Numer kommer normalt slutskattsedeln i september, vilket betyder att eventuell betalning ska göras i december. Tidigare kom slutskattsedeln i...
Läs mer...

2016-03-07
Vi öppnar nu vårt kontor i Huddinge och hälsar gamla som nya kunder välkomna!
Läs mer...